Salon Chez Lisette, gevestigd aan Emmerikstraat 43 5591 HX Heeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Contactgegevens

Emmerikstraat 43

5591 HX Heeze

+31627490075

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.salonchezlisette.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Salon Chez Lisette verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit doen wij door middel van een persoonlijk Intakeformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Noodzakelijke gegevens betreffende gezondheid

Intakeformulieren van personen jonger dan 16 jaar worden ingevuld en ondertekend in het bijzijn van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De gegevens in het systeem van Salon Chez Lisette zijn Intakeformulieren zoals deze zijn besproken tijdens het eerste bezoek voor een massage of andere behandeling.
Deze worden opgeslagen en tevens uitgeprint en door de klant ondertekend na akkoord bevonden.

Salon Chez Lisette verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- E-mailadres voor het verzenden van een informatieve mail enkele malen per jaar.

- Telefoonnummerom klanten te kunnen bellen of via Whatsapp om bv. afspraken, acties en open plaatsen door te geven.

- Gezondheidsgegevens om te kunnen bepalen welke massage/behandeling voor een persoon geschikt is of waar rekening mee gehouden dient te worden. Dit is van essentieel belang i.v.m. o.a. pijnlijke plekken, littekens, operaties en medicijngebruik. Het doel hiervan is zowel uw eigen veiligheid te waarborgen als die van Salon chez Lisette.

Geautomatiseerde besluitvorming

Salon Chez Lisette neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bv. een medewerker van Salon Chez Lisette) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Salon Chez Lisette bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

- Indien klanten 2 jaar of langer de salon niet bezocht hebben worden deze verwijderd uit het systeem

- De gegevens van huidige klanten worden bewaard om te allen tijde belangrijke info te kunnen nalezen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Salon Chez Lisette heeft als enige inzicht in je gegevens, deelt deze niet met andere instanties en verkoopt geen klantenbestand aan derden. Het delen van persoonsgegevens met derde partijen gebeurt uitsluitend en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Salon Chez Lisette gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salon Chez Lisette en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand of papieren versie naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Indien een verkeerd advies qua massage wordt gegeven naar aanleiding van het vernietigen/verwijderen van het Intakeformulier op verzoek van de klant, is Salon Chez Lisette niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen.

Het investeren van tijd in het bespreken en invoeren van een nieuwe Intake kost €17,50 bovenop de geplande afspraak. Dit geldt niet op eventuele toevoegingen aan een bestaande intake.

Salon Chez Lisette wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Salon Chez Lisette neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Indien je niet meer op de hoogte wilt blijven van nieuws, acties e.d. of niet langer in het systeem wil blijven staan, stuur dan alleen per mail een bevestiging  naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze wijzigingen worden NIET doorgevoerd via Whatsapp berichten.

Bij geen reactie gaan wij ervanuit dat je geen problemen ervaart met bovenstaande voorwaarden.